HandWirghting

הביטוי הוויזואלי/תחושתי שיוצר המטופל באמצעות צבע או חומר מאפשר העלאת דימויים, תחושות, מחשבות, רגשות, רעיונות מודעים או לא מודעים באופן ספונטאני וראשוני מבלי "לדבר" אותם במלים. הוא "שופך" אותם על הנייר (את הצבע), "זורק" אותם באמצעות החימר (על הרצפה), קורע אותם לגזרים (את הנייר) ורואה את "התמונה" שנוצרה, כלומר את הסיפור של עצמו באופן שסידר, הניח את הצבעים ואו את החומרים. המפגש, הדיאלוג המתקיים באמצעות חומר וצבע, מאפשר להיפגש, להצמיח, לפתור, להכיר, לגלות חוויות פנימיות באשר הן, בשפה שהיא לטעמי מדוייקת יותר משפת המילים." סוטו 2008.

נגישות